Uudised
Prindi lehekülg
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88
 
03. november 2005
Meediast: Õpetajate Leht 28.10.2005
Helen Hõbemägi kirjutab muukeelsete kutsekoolide projektist
31. oktoober 2005
Meediast: Õpetajate Leht 23. 09.2005
Hille Hinsberg kirjutab:Integratsioon tähendab eestlase jaoks sageli ootust, et vene vähemus õpib riigikeele kiiremini selgeks ja asi korras. Muulaste peamine integreerumismure on aga seotud kodakondsuse saamise või elamisloa hankimisega – eelduse...
24. oktoober 2005
Lõppes projektikonkurss „Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid“
2005. aastal toimus projektikonkurss „ Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolid“ kolmandat korda. Projektikonkursil osales ühtekokku 13 projekti. Neid hindas sihtasutuse poolt moodustatud hindamiskomisjon. Ühtekokku eraldati toetust kaheksale projek...
11. oktoober 2005
Konkurss juhatuse esimehe töökohale
Kandideerimise eelduseks on kõrghariduse omamine ja varasem juhtimiskogemus, sh rahvusvaheline koostöö ja projektide läbiviimine.
29. september 2005
In memoriam
Parimas tööeas lahkus ootamatult Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Mati Luik.
01. september 2005
Algamas on koolitajate väljaõpe
Käivitunud on EL Üleminekutoetuse projekt „Määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni toetamine Eestis“. Konsultant-koolitajate väljaõppega alustatakse jaanuaris.
22. august 2005
Uusimmigrandid eesti haridusasutuses
Alates 2. septembrist käivitab Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus konkursi Uusimmigrandid eesti haridusasutuses. Konkursi eesmärk on uusimmigrandist õpilase õpetamise toetamine eesti õppekeelega koolides ja lastea...
22. august 2005
Konkurss pühapäevakoolidele
Alates 5. septembrist käivitab Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus avaliku projektikonkursi rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolidele.
18. august 2005
Õpetajatele avanevad uued virtuaalse õpikeskkonna võimalused
19. augustil 2005 toimub Tartus Toome Konverentsikeskuses seminar projekti lõpetuseks, mille käigus töötati välja e-õppe kursuste seeria „Aineõpetus multikultuurilises klassiruumis“.
11. august 2005
Käivitus uus konkurss keeleprojektidele
Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on võimaldada muukeelsetele koolinoortele praktilist eesti keele õpet väljaspool traditsioonilisi koolitunde.
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88