Uudised
Prindi lehekülg
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88
 
21. märts 2005
Keelekümbluskoolid peavad konverentsi
22. ja 23. märtsil toimub hariduskonverents keelekümblusprogrammis osalevatele koolidele. Haridus- ja Teadusminister Toivo Maimets avab konverentsi ettekandega keelekümblusprogrammi rollist Eesti haridusmaastikul.
16. märts 2005
Jõudis lõpule kolmeaastane välisabiprojekt “Mitmekultuuriline Eesti”
16. märtsil toimub välisabiprojekti “Mitmekultuuriline Eesti 2002-2004” juhtkomitee viimane koosolek, kus tehakse projekti kokkuvõtted ning antakse kolm aastat kestnud tegevusele hinnang.
08. märts 2005
Kuidas saada kodakondsust?
Integratsiooni Sihtasutus alustas Euroopa Liidu Üleminekutoetuse programmi (Transition Facility) projekti „Kodakondsuseta isikute integratsiooni toetamine Eestis“.
03. märts 2005
Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu kinnitas 2005.a. eelarve
03. märtsil toimus rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo juhtimisel Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu korraline koosolek.
23. veebruar 2005
Autasud integratsiooni edendamise eest
23. veebruaril annab Vabariigi President üle Valgetähe medalid Integratsiooni Sihtasutuse töötajatele.
08. veebruar 2005
Eesti ja vene koolid võistlesid põhiseaduse tundmises
Kodanikupäeva (26. november) viktoriin oli mõeldud eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.–12. klasside ning üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele. Internetipõhisel viktoriinil võisteldi teadmistega Eesti Vabariigi põhiseaduslike ...
19. jaanuar 2005
Integratsiooni Sihtasutus valmistub aktiivseks laagrisuveks
Sihtasutus võtab kuni 11. veebruarini vastu finantseerimistaotlusi 2005. aasta suvistele projektidele, mille raames õpetatakse muukeelsetele noortele eesti keelt kas laagrites või eesti peredes.
07. jaanuar 2005
Kakskeelne haridus ja 2007. a. reform - kas muukeelne kool on valmis?
Kõik huvilised on oodatud osalema kakskeelse hariduse uuringu esitlustel: 13. jaanuaril algusega kell 14 Tallinnas, Tõnismäe Reaalkoolis, Pärnu mnt 50, 17. jaanuaril algusega kell 14 Ida-Viru maavalitsuse saalis Jõhvis, Keskväljak 1.
21. detsember 2004
Enamus vene gümnaasiumide juhtidest peab kakskeelset haridust vajalikuks
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja TNS Emor poolt läbi viidud laiaulatuslik vene gümnaasiumide uuring näitas, et kakskeelset õpet peab kas väga vajalikuks või pigem vajalikuks 83% küsitlusele vastanud koolijuhtidest.
21. detsember 2004
Integratsioon kohalikul tasandil
21. detsembril tutvustavad Eesti Avaliku Halduse Instituut ja Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus uuringut “Kohaliku omavalitsuse muukeelse elanikkonna integratsiooni meetmed ja mõõdikud”.
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88