Uudised
Prindi lehekülg
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88
 
16. detsember 2004
Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu kinnitas 2005.a. eelarve ja otsustas käivi...
16. detsembril toimus rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo juhtimisel Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu korraline koosolek.
14. detsember 2004
Keelelaagrite konkurss on avatud
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas 14. detsembril välja konkursi 2005. aasta suvistele projektidele, mille raames õpetatakse muukeelsetele noortele eesti keelt kas laagrites või eesti peredes. Projekte saab esitada kuni 11. veebruarini 2005.a.
09. detsember 2004
Uusimmigrantide lapsed omandavad Eestis haridust
9. detsembril tehakse kokkuvõtteid Eesti - Hollandi koostööprojekti \"Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses\" tulemustest. Esitletakse projekti raames valminud õppematerjale. Need aitavad kaasa Eesti kooli avatumaks muutumisele, kuid samas ka ees...
29. november 2004
Keelekümblusmetoodika on end tõestanud ka lasteaedades
29. novembril teevad venekeelsete lasteaedade õpetajad, lapsed ja lastevanemad kokkuvõtteid keelekümbluse projekti edukast tööperioodist.
28. november 2004
EV Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaua Suurkogu istung
22. november 2004
26. novembril tähistame kodanikupäeva
Alates 22.novembrist on võimalik osaleda Kodanikupäeva viktoriinil aadressil www.meis.ee/kpv2004
01. november 2004
Algab kampaania “Lugu sellest, kuidas ma eesti keelt õppisin”
Vaatamata üldlevinud arusaamale, et eesti keelt on väga raske selgeks õppida, on suur hulk mõne muu emakeelega eestimaalasi omandanud eesti keele kas kursustel või iseseisvalt õppides. Parema keeleoskuse saavutamise nimel on kulutatud väga palju a...
27. oktoober 2004
Integratsiooniteema on ajakirjanduses oluline, kuid killustunud
27. oktoobril esitlevad meediauurijad ülevaadet integratsiooniteema suundumustest Eesti ajakirjanduses viie aasta jooksul (1999 – 2003). Sel perioodil on lõimumise kui ühiskondliku protsessi käsitlus muutunud kokkuvõttes positiivsemaks, kuid säili...
12. oktoober 2004
Valmis uus eesti keele õpikusari vene õppekeelega koolidele
Vene õppekeelega koolide õpilastel avaneb esmakordselt võimalus õppida eesti keelt nii, et klassist klassini on õppematerjal omavahel seostatud ja moodustab terviku. Kirjastuses ILO valmis õppekomplektide sari 4.-9. klassile, mille koostas tun...
06. oktoober 2004
Eetris on saatesari „DILEMMA“
 
... 69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88