Uudised
Prindi lehekülg
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9
 
21. detsember 2010
Kahe aastaga parandas oma erialast eesti keele oskust 259 inimest
Hiljuti lõpetasid ligi neli kuud kestvad erialase eesti keele kursused 58 eesti keelest erineva emakeelega juuksuri, kosmeetiku, koka ja kelneri erialadel õppivat kutseõppurit ning neil erialadel töötavat täiskasvanut. Alates eelmise aasta sügises...
20. detsember 2010
20 logopeedi läbisid ainulaadse täiendkoolituse
20 vene emakeelega laste ja õpilastega töötavat logopeedi läbisid Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel toimunud täiendkoolituse.
17. detsember 2010
Valminud õppematerjalid toetavad kutsekoolide õppurite erialase eesti keele õpet
Kolme aasta jooksul valmisid Euroopa Sotsiaalfondi keeleõppeprogrammi raames kutseõppeasutuste õpilaste eesti keele õppe toetamiseks aktiivõppe võtete kogumik, erialakeele õppekomplektid ja aineprogrammid. Samuti tõlgiti ja kohandati Eesti oludele...
16. detsember 2010
200 eesti keele kui teise keele õpetajat osales täienduskoolitusel
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel toimusid kolme aasta jooksul täienduskoolituskursused üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele. Kokku toimus koolitus viiele õppe...
15. detsember 2010
Kodanikupäeva viktoriinist võttis osa 5287 õpilast 221 koolist
Selle aasta kodanikupäeva viktoriinist võttis osa 5287 õpilast 221 koolist. Need arvud ületavad tublisti eelmise aasta tulemusi – vastajaid oli sel aastal 1500 võrra rohkem ja viktoriinis osalenud õppeasutusi oli 60 võrra enam. Viktoriini tulemust...
14. detsember 2010
Üle 600 tudengi täiendas eesti keele oskust
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kogus perioodil 2007-2010.a. kõrgkoolidelt ettepanekuid eesti keele õppe täiendõppeks eesti keelest erineva emakeelega tudengitele. Laekunud ettepanekute tulemusena parandasid eesti ke...
10. detsember 2010
50 vene õppekeelega koolide õpetajat õppisid mentorite toel eesti keelt
Lõpule on jõudnud aasta aega kestnud eesti keele õppe projekt, mille käigus täiendasid oma eesti keele oskust mentorite toel 50 vene õppekeelega kooli aineõpetajat.
09. detsember 2010
Veel on võimalik registreeruda selle aasta viimastele tasuta seaduste tundmis...
13.-15. detsembrini toimuvad Tallinnas, Jõhvis ja Narvas 2010. aasta viimased kolm tasuta ettevalmistuskursust kodakondsuse taotlemiseks vajaliku põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise riikliku eksami sooritamiseks. Kursustele on veel vabu k...
09. detsember 2010
Sel aastal käis teises koolis teises keeles stažeerimas 41 õpetajat
Lõpule on jõudnud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) eestvedamisel toimunud projekt „Teises koolis, teises keeles“. Projekti raames stažeerisid vene õppekeelega kutseõpperühmade õpetajatel eesti õppekeelega kutseõppeas...
07. detsember 2010
Kolme aasta jooksul edendati Euroopa Sotsiaalfondi toel eesti keele õpet kokk...
8. detsembril saab piduliku lõpu kolm aastat kestnud Euroopa Sotsiaalfondi programm „Keeleõppe arendamine 2007-2010“. Programmi raames on ellu viidud 13 erinevat tegevust, millest võttis kokku osa enam kui 7000 inimest. Tegevustest kasusaajaid on ...
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9