Uuringud
Prindi lehekülg

              Eestikeelse õppe rakendamine kutsekeskhariduse vene õppekeelega rühmades. Andmetabelid 2013 - Lisa 4

              Andmetabelid - Lisa 5; Andmetabelid - Lisa 6

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

Eesti Lõimumiskava rakendusplaani 2008.–2009. aastate tegevuste elluviimise hindamine

 


2010. aasta lõpus valmis analüüs, mille eesmärk oli „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ rakendusplaani 2008.–2009. a tegevuste elluviimise hindamine alljärgnevate uurimisteemade lõikes:
 

- lõimumiskava administreerimine

- rakendusplaani tegevuste elluviimine

- projektide maht ja hulk

- sihtrühmade kaasamine

- projektitaotluste kvaliteet

 

Hindamise tellis Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning koostas Ernst & Young Baltic AS. Aruandega tutvumiseks palume pöörduda Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed koordinaatori Tea Tammistu poole: tea.tammistu@meis.ee; 659 9062.

 

 

Võrgulehe kutsekeel.ee tuntuse ja kasutatavuse uuring 2011

Turu-uuringute AS viis 2011. aasta detsembris Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) tellimusel läbi uuringu võrgulehe www.kutsekeel.ee tuntusest ja kasutatavusest.

Vaatluse all olid võrgulehe kasutatavus peamise sihtrühma – kutseõppeasutuste õpetajate seas. Võrguleht on Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel käigus olnud juba alates 2008. aastast ning seetõttu seati eesmärgiks välja selgitada, kui hästi õpetajad kutsekeelt tunnevad ning mida võrgulehelt oma tööks ja enesearenguks leiavad.

Põgusa võrdluse tegi uuringu läbiviija ka 2009. aastal läbi viidud vajadusuuringuga “Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes”.

Uuringus osales 29 kutseõppeasutust ning 6 keeleõppefirmat. Uuringut rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Keeleõppe arendamine 2011-2013“. Samalaadne uuring viiakse läbi ka 2013. aasta sügisel.

Uuringut saab täismahus lugeda siin!