Uuringud: eesti keele õpe kutseõppeasutustes
Prindi lehekülg
Turu-uuringute AS viis aprillis-mais 2009 Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel läbi vajadusuuringu “Eestikeelse õppe laiendamine vene õppekeelega õpperühmadega kutseõppeasutustes”. Samalaadne uuring toimus ka 2004.a. uuringufirma Faktum vahendusel.
 
2009. aasta uuringus oli vaatluse all, millised keeleõppealased arengud on kutsekoolides toimunud, kas ja kuidas on muutunud hoiakud, motivatsioon, võimalused ja seda nii koolijuhtide, õpetajate kui ka kutseõppurite vaatenurgast. Küsimuseks oli ka, kas ja kuidas on erinevad programmid ja projektid mõjutanud kutseharidust, keeleõpet, õppematerjalide ja täiendavate õppevahendite soetamist ning kas on jõutud soovitud eesmärkideni. Ühtlasi selgitati uuringuga välja, millist tuge koolid veel vajavad, et kutseõppurid peale kooli lõpetamist saaksid oma erialal eesti keeles kenasti hakkama.
 
Küsitlus tehti 19 vene õppekeelega õpperühmadega koolis. Uuringut rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.