Uusimmigrantide tugiisikuteenus
Prindi lehekülg

Projekt „Tugiisikuteenus uusimmigrantide lõimumiseks Eestis (TULE)" on mõeldud hiljuti Eestisse elama saabunud kolmandate riikide kodanikest uusimmigrantidele, kes on Eestis elanud vähem kui kolm aastat ning kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus.

MISA soovib projektiga tugevdada tugiisikute võrgustikku ning tõsta riigi võimekust ja valmidust anda sihtrühmale vajalikku abi Eesti ühiskonnas toimetulekuks ning lõimumiseks.

Projektiga pakutakse tugiisikuteenust vähemalt 60 uusimmigrandile üle kogu Eesti, kasutades selleks vastava koolituse saanud tugiisikuid.

Tugiteenus arvestab konkreetse inimese kohanemisvajadusi ning sisaldab järgnevat:
 

  • info andmist erinevatest keeleõppe, töö-, haridus- jm võimalustest, arstiabist, erinevatest sotsiaalteenustest Eestis;
  • MISA kohanemisprogrammi tegevustest teavitamist;
  • Eesti ühiskonnakorralduse, elulaadi, kultuuri jm tutvustamisest ekskursioonide kaudu;
  • vajadusel ka muude tugiteenuse osutamist (nt suhtluse tõlkimine kohtumisel arsti või kooliõpetajaga ja keeleline toetamine);
  • vajadusel tööotsingukoolituse ja tööklubi võimaluste pakkumist.
     

Tugiisikuteenust pakub MISA projektikonkursi võitnud Johannes Mihkelsoni Keskus.

Projekti raames on käivitatud ka e-nõustamisplatvorm uusmigrantidele: www.e-teenus.blogspot.com

Projekt kestab 1. augustist 2012 kuni 30. novembrini 2013.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed rahastab projekti Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ning Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest. Projekti maksumus on 29 986 eurot.


Lisainfo:
Veronika Varep
Johannes Mihkelsoni Keskus
Projektijuht
GSM: 53 06 38 93
Tel: 7 300 542
E-post: veronika@jmk.ee  
www.jmk.ee

Ruslan Prohhorenko
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Tel: 659 9035
E-post: ruslan.prohhorenko@meis.ee