Meie VÄÄRTUSED
Prindi lehekülg

Väärtused, mida meie asutus ja selle asutuse töötajad üheskoos kannavad:


KOMPETENTSUS – väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ja rakendamist

 

HOOLIVUS – väärtustame iga inimest, oleme üksteise suhtes sallivad, otsime mõistlikke lahendusi

 

KOOSTÖÖ – tunnustame oma kolleege ja partnereid, toetame nende arengut, oleme usaldusväärsed

 

AVATUS – algatame ja toetame uusi ideid, osaleme aktiivselt dialoogis

 

 
 

Sihtasutuse moto on "PALJU TOREDAID INIMESI"