Valga Ukraina laupäevakool „Kalõna“
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

Kool on registreeritud 29. septembril 2009. aastal.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Valga Ukraina Seltsi Kalyna (ukraina k Калина, hääldatakse Kalõna, mis tõlkes tähendab „lodjapuu“) Laupäevakool seab endale eesmärgiks emakeele säilitamise ja õppimise, rahvuskultuuri säilitamise ja rahvusliku suhtluskeskkonna loomise.

Kool on mõeldud  igale soovijale vanuses 3–18 aastat, sõltumata tema kodakondsusest ja usust, aga soovitatav on, et üks tema vanematest või vanaemadest-vanaisadest oleks ukraina rahva esindaja.

Valga Ukraina laupäevakool kavandab oma tööd programmi „Ukraina maailm“ (130 tundi) järgi. Selle programmi raames õpetatakse järgmisi aineid: ukraina keele ja kirjanduse alused, rahvaõpetus (rahvateadus), muusika ja käsitöö. Ukraina keele ja kirjanduse tundides püütakse saavutada järgmised eesmärgid: õpilaste oskuste kujundamine ja arendamine ukraina keele kuulamisel ja mõistmisel, ukraina keeles rääkimisel, lugemisel ja kirjutamisel, mille puhul järgitakse ukraina keele grammatika reegleid; ukraina kirjanduse, kirjanike loominguga tutvumine; oma kodumaa (nii Ukraina kui ka Eesti) vastu armastustunde ning ukraina ja eesti rahva keele, kirjanduse, kultuuri vastu huvi kujundamine.

Rahvaõpetuse tundides plaanitakse tutvustada õpilastele ukraina rahva traditsioone, kultuuri, peamisi pühasid ja väärtusi. Õppeaine toetab lastes austamistunde kasvatamist oma vanemate, lähedaste, teisest rahvusest inimeste suhtes, äratab uhkustunde kuuluvusest ukraina rahva hulka.

Õppimine Valga Ukraina laupäevakoolis ehitatakse üles laste – ukraina rahva esindajate – integreerumisele Eesti ühiskonda, selliste laste toetamisele, kelle emakeel ei ole eesti ega vene keel. Osutatakse hariduslikku ja moraalset toetust õpilastele, kes räägivad kodus vanematega emakeeles ehk ukraina keeles ning neile, kes soovivad tutvuda selle keelega.

 Kooli kutsutakse ka lastevanemaid ja teisi soovijaid, kellel on huvi  ukraina kultuuri, traditsioonide ja keele vastu.

Vastuvõtuinfo

Vastuvõtul arvestatakse lapse ja tema vanemate soovi ja huvi ukraina keele ning ukraina rahva traditsioonide ja kultuuriga tutvumise ja nende õppimise vastu. Teavet registreerimise kohta küsige kooli juhatajalt, kelle kontaktandmed on allpool.

Õpilaste edulood

Laupäevakooli õpilased osalevad meeleldi Valga üritustel ning külastavad ka Eesti teisi kante. Nende reiside käigus, külastades Eesti ukraina pühapäevakoole, saavad lapsed tutvuda üksikasjalikumalt ukraina ja eesti rahvaste traditsioonide ja kultuuriga ning esinevad ka erinevatel pidudel laulude ja luuletustega, rõõmustades nii ennast kui pealtvaatajaid.

Valga Ukraina laupäevakool „Kalõna“ on külastanud mitmeid üritusi Eesti erinevates linnades: festivali „Ukraina lilled“ (ukraina k Квiти України) Tallinnas, ukraina seltsi Vodograi 15. juubeliaastapäeva Sillamäel, Sorotšinskaja Jarmarkat Maardus, kirjandus-muusikaõhtut „Lesja laul“  (ukraina luuletaja Lesja Ukrajinka auks) Tartus, festivali „Baltikumi tähed“ (Riia–Stockholm) jm. Kõik pealtvaatajad olid vaimustuses laulude ja luuletuste esitamisest „Kalyna“ ansambli poolt, mis töötab Valga Ukraina Seltsi Laupäevakooli juures!

Ent ukraina kool hoolib ka sellest, et selle õpilased tunneksid ennast reiside ajal alati hästi ega igavleks. Selleks mõtlesid Kalyna juhid lastele välja kultuurprogrammi, mis sisaldab ekskursioone, teiste ukraina koolide õpilastega tutvumist, lihtsalt jalutuskäike linnas. See võimaldab lastel puhata peale rasket päeva. Ukraina kool „Kalyna“ võimaldab igal soovijal näha ukraina kultuuri, traditsioonide ja kunsti kogu ilu.

Kooli õpilased ja õpetajad korraldavad ka selliseid üritusi nagu Ukraina Päev, kirjandus-muusikalised õhtud, mille vastu on suur huvi ja mis meelitavad ligi palju pealtvaatajaid.

Koolijuhi kontaktid

Ruslana Dovha
Valga Ukraina laupäevakooli „Kalõna“ juhataja
Tel +372 5347 0613