Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühingu Pühapäevakool
Prindi lehekülg

Asutamise aeg

27. märtsil 2004. aastal alustas kool tööd Eesti-Vene Seltsi juures. 1. septembril 2007. aastal jätkas kool tegutsemist Vene Kultuuri Sõprade Ühingu juures.

Õppetegevuse ja õpilastele korraldatavate ürituste tutvustus

Koolis toimub vene keele õppimine (vene keeles lugemise ja kirjutamise oskus), rahvuslike traditsioonide ja tavadega tutvumine ning võrdlused  teiste Eesti territooriumil elavate rahvaste traditsioonide ja tavadega (sügis- ja jõulupühad, vastlapäev, lihavõtted, Ivan Kupala püha).

Peale tundide ja pühade tähistamise, kus kasutatakse erinevaid õppemeetodeid ja -võtteid, korraldatakse õpilastele ekskursioone, kus lapsed tutvuvad Eesti vaatamisväärsustega, mis on seotud vene kultuuriga (Vene Teater, muuseumid).

Vastuvõtuinfo

Pühapäevakooli võetakse vastu eesti õppekeelega koolides või eesti õppekeelega lasteaedades käivaid lapsi vanuses 3-18 aastat, vanemate avalduse alusel.

Õpilaste edulood

Pühapäevakoolis käivad lapsed oskavad rääkida, lugeda ja kirjutada vene keeles, tunnevad vene kultuuri traditsioone ja tavasid. Üldhariduskoolis saavad nad seega teise võõrkeele valikul valivada, kas saksa või soome keele, sest pühapäevakool pakub piisava vene keele õppe. Tööle asumisel on keelte, sealhulgas vene keele, valdamine oluline. Lastel on seega rohkem võimalusi edaspidiste valikute tegemisel ning nad on tulevikus konkurentsivõimelisemad ka tööturul.

Koolijuhi kontaktid

Sažida Jalak
Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühingu Pühapäevakooli õpetaja
Tel:  +372 5669 7876
E-post: s.jalak@gmail.com